חבילות ומחירים בנק סמסים

1,000
מיסרונים

140 ש"ח

60 ש"ח

(0.06 ש"ח לסמס)

3,000
מיסרונים

360 ש"ח

180 ש"ח

(0.06 ש"ח לסמס)

5,000
מיסרונים

425 ש"ח

300 ש"ח

(0.06 ש"ח לסמס)

10,000
מיסרונים

720 ש"ח

580 ש"ח

(0.058 ש"ח לסמס)

*יש להוסיף מע"מ עפ"י חוק למחירים המצויינים
הרשמה חינם